حضور ناخلف بغض

تو انفجار غم انگيز آرزوی منی

تو ابن لادن تعمير آبروی منی

فداييان غمت دشمن تبسم من

حضور ناخلف بغض در گلوی منی

تو در کمين محبت، تو در ترصد مهر

به قصد سوختن پاک مو به موی منی

نشانهء تو تمام محيط معبد دل

و با سماجت رگبار رو به روی منی

بزن که فرصتی بهتر ازين نمی يابی

به اين بهانه که موضوع گفتگوی منی

 

/ 15 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ناله

سياه روز ششم جدی و عاملين جنايتکار آن، پرچمی ها و خلقی های شرف باخته را از ياد مبريد.

mirzaee

سلام عزيز::::::::فونت قشنگی انتخاب کرده ای و باعث می شود آدم بيشتر دقت کند راستش خودمانيم يک کمی ناخوانا هم هست........

کوتاهه

سلام هارون عزيز! نامه مقبولت را گرفتم و جوابش را نيز مثل برق راساْ پس از خواندنش نوشتم. خدا می داند با داشتن دوستی مانند من چقدر در زير دل خوشحال باشی؟ ترا بخدا در يکی از نامه های آينده يک کمی در باره خود برايم نوشته کو. ببينی که آخر هم يکبار که ما و شما کدام شنگ وطنداری. همشهری گری. همکوچه گی. و غيره و غيره داشته باشيم و از يک ديدگر مفت بی خبر. کسی که ده رنگ کوتاهه بشينه حتمن آدم خوب می باشه و کسی که آدم خوب باشه حتمن ده رنگ کوتاهه ميشينه!

KHALIFA - NAANBAAY

لالا هارون جان سلاماليک پدرا! آمدم که عرض ادب کنم و باد از چند وقت از امی شعر ها غزلياتت فيض ببرم. ولا، ميگم واقعن که شاعر استی او مرد سره. امی خليفه نانبای ده ۳ چيز معتقد است. ۱ - عروض ده شعر - ۲ - ايقاع ده موسيقی - ۳ - خمير ده نانبايی. بدون از ۳ چيز ای ۳ چيز ديگه بی ماناست. آلی ده گوشه و کنار که ميرم يک شاعر و يا شاعره يک ( سايت ) واز کدن، آغا جان گپ بين ما و خودت که از نو سرا يا نيما سرايش گرفته تا کهن سرايش فقط ۲۵ ٪ ده اصول و تخنيک شعری بلد استن. از جمله از ای ۲۵ ٪ ام ۱۲ ٪ ده عروض و ارکان عروضی بلديت دارن مگر باز ده امی چی ميگنش موسيقی کناری که امی قافيه است و رديف يک زره سست استن. مه خودم خو اصلن از عروض و امتدادی اصوات و ضحافات تشبه و تسلسل چيزی نميفاموم، مگر حالی که خودت اينجه استی ميخايوم که از خودت ياد بيگيروم. ده امی وقتا يک زره مصروف استم باز بخير از طريق امی (E -Mail) يک چند وقت زاماتيت ميتم بادار جان. ديگه خدا آفظ آغا جان.

همراه

نو ، عالي ، زيبا . لذت بردم .

salam be maa ham sar bezanin