دوستان نهایت دوست داشتنی!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

     شعر سپید را دوست دارم. شعر گونه های سپیدم را با همه اشتباهات و کمبود هایش اینجا می نویسم تا قلم به دستان رسالتمند و گرانقدری چون دوستان دانشورم محترم س . س،برنا کریمی عزیز و ... که همیشه محبت می کنند، لطف فرموده مرا متوجه بسازند.

    اگر پیامخانه ها ظرفیتش را نداشته باشند، بزرگواری نموده به آدرس ایمایلم از طریق دری مایل یا پارسی مایل مرا رهنمایی نمایند.

قربان تان که وقت گرانبهایتان را مصرف می کنید.

                     

                       خطوط سرنوشت

 

  های، کف شناس!

       در جاده های مزدحم ِ سرنوشتم

                                  نگاهت را پیاده کن

                                              و کوچه کوچه را بکاو.

  آیا این خطوط ِ پریشان

                       که آیینهء سرنوشت ِ من اند

                                                مرا تضمین می کنند؟

  یا نا همواری آبله ها

            که تصویریست از رنج ِ انسان

                                     برای زنده ماندن

                                                       به خاطر ِ

                                                                    نان؟

 

/ 10 نظر / 16 بازدید
فريبا (آتش)

هارون جان عزيز شعر زيبای تانرا که بيانگر احساسات نيک تان است خواندم و حظ بردم . قلم تان رساتر باد. دوست عزيز شما از آقای آريانفر برای دوست گرامی وهاب جان ياد کرده ايد اگر آنها آقای ياسای محترم هستند لطفآ سلامهای مرا خدمت شان تقديم داريد و ايميل آدرسم را برايشان بدهيد . قبلآ از شما ممنونم.

payam

هارون جان عزیز سلام!داریم با هم همزبان میشویم:... به قول شاملو که میگوید: من دردمشترکم مرا فریاد کن......... یا نا همواری آبله ها که تصویریست از رنج ِ انسان برای زنده ماندن به خاطر ِ نان؟ ...........................................................................

س س

هارون عزيز سلام! شوخی اجازه باشد، اين بار از همان چالهای هنرمندانه ات کار گرفتی و (به سوی برنا جان کريمی کلوخ ديوار)، مرا در حرکت اول کشت و مات ساختی! با اشاره کوتاهی در بالای صفحه گذاشته ای در واقع ريش مرا دو دسته به گروگان گرفته ای. اگر چيزی بنويسم، مفهومش اين خواهد بود که من همان "رسالتمند گرانقدر و دانشور" استم که تو ميپنداری و اگر ننويسم، گويا شکسته نفسی ميکنم! (تا "نشود فاش کس آنچه ميان من و تست"، برايت ايميل میفرستم. با اشاره به نيمه دوم همان نوشته ات، ميبينی که من هم با چالهای زمانه آنقدرها ناآشنا نيستم!)

س س

هارون عزيز سلام! شوخی اجازه باشد، اين بار از همان چالهای هنرمندانه ات کار گرفتی و (به سوی برنا جان کريمی کلوخ ديوار)، مرا در حرکت اول کشت و مات ساختی! با اشاره کوتاهی که در بالای صفحه گذاشته ای در واقع ريش مرا دو دسته به گروگان گرفته ای. اگر چيزی بنويسم، مفهومش اين خواهد بود که من همان "رسالتمند گرانقدر و دانشور" استم که تو ميپنداری و اگر ننويسم، گويا شکسته نفسی ميکنم! (تا "نشود فاش کس آنچه ميان من و تست"، برايت ايميل میفرستم. ...و با اشاره به نيمه دوم همان نوشته ات، چنانی که ميبينی، من هم با چالهای زمانه آنقدرها ناآشنا نيستم!)

gummnaam

سلام / من عاشقم / شاعرنيستم/ به كلبه ام بيا ودوستم باش/ گمنام /

یعقوب ابراهیمی

سلام سلام/ سلامم را ازين سوی مرز ببذير. املد وارم زنده گی خوش بگذرد. از سفری بر گشته ام اگر دير رسيدم بوزشم را ببذير. کماکان آمدم چيزی بخوانم که ترا بر از تازه ها يافتم. واقعا زيبا بودند. سلام مرا به تمام دوستان آنجايی برسان. به آرزوی موفقيتت/ خدا حافظ ابراهيمی

راحله يار

سلام هارون راعون گرامی! شاد وسرافراز باشيد. راحله يار

zinat

هارون عزيز سلام ومحبت/ يك جهان ممنونم برای كتابهايت كه تحفهء است بيش بها/ كتابی (مادرجان) را هم گرفتم دستاني مقدس شان را بار بار ميبوسم به راستی كه فرهيخته خانم نازنين استند/ خيلی متشكرم برای چاپ شعرم درنشريه تان/ هارون جان غزلهای بسيارقشنگی سرودی اين روزها (قلمرومهره ها واگردوباره نيايی ) روبروی چشمم سبزی سبزاست. راستی من فكرميكردم كه شما شايد كم از كم شصت وهفتاد ساله باشيد اما .... شوخی كردم / سپاس ومحبت / زينت

اکبر

برای آنکه تنها از تو باشم/ دوصد پيمان ديگر را شکستم