کچری قروت

فضای کشور ما شد دوباره کچری قروت

بلی، به جز تو نداريم چاره کچری قروت!

به پختگی ی مصيبت رسيده ملت من

کن از فراز فجايع فواره کچری قروت

صدای کورس دندان گشنگی بالاست

بزن به گوش شکم ها نقاره کچری قروت

جنوب و غرب سياست کند به دست فريب

فضای امن مرا در تغاره کچری قروت

پياده های خيانت ز ديگ بغض جنوب

به ظرف تفرقه آرد سواره کچری قروت

خلاصه از قد و اندام فکر شان پيداست

که می کشند ز ملکم عصاره کچری قروت

 

/ 6 نظر / 18 بازدید
کوتاهه

هيسسسس!‌ رفتم ده يک وبلاگ/ خپ و چپ يک قطعه شعر مقبول دزدی کدم از محترم لالا ؟ ؟ /. به لحاظ گور موردای تان خود شه خبر نکنين اگه نی « فضای کوتاهه را خواهد ساخت کچری قروت» . اين شما و اينهم يک پتنوس : چی؟ يک پتنوس چی؟ يک پنتوس .... کچری قروت...... تبصره کوتاهه : چيزی که ده ديگ اس ده کاسه مييايه/ چيزی که ده وبلاگ اس ده کوتاهه ميايه/ و چيزی که ده کوتاهه آمد مردم به افتخارش بری تبصره ميايه! ((يک گپه والله بالله نفاميدم که همی مه از ؟؟؟ چی کم دارم که مردم اوره بصفت شاعر قبول دارن و مره نی؟ فقط که ما از فلسطين باشيم!!!))

کوتاهه

لالا هارون جان سلام! اول نمره گی و دوم نمره گی مشترکاْ تبريک! رسيدن خط مقبولت بر من مزيداْ‌ تبريک. ترا خداوند بزرگ (ج) زنده داشته باشد. فردا انشالله من هم برايت يک خط نوشته خواهد کردم. از حرف حرفت ثالثاْ تشکر.

لطیف پدرام

راعون عزیز سلام! از پیام ات در وبلاک ام سپاس. امید جور و سر حال باشید. سلام زیادی از من به آقای حساس و داکتر صاحب سینا. / چ.نکه ما و شما در آینده ء نزدیک سفر داریم ( قبل از انتخابات و غیره...)، شاید، حتماً به هم ببنم. شما کار های خود را تنظیم نماید . در تماس هستیم. موفق باشید

آتش

باري شخصي بنام بي ادب دست به ايجاد وبلاگي زد و به آسمان و ريسمان نفرين فرستاد و چند تاي از سياسيون و به ظاهر روشنفكران عقده يي همراه با وي صف آراستند و همنوايي كردند. اين صف آرايي ها كه نه به نقد سياسي شباهت دارد و نه به نوعي تفريح، بصورت پلان شده از قبل به اهانت به اشخاص ميپردازد. بدين اساس غزل امروز افغانستان در پهلوي اين گونه بلاگ ها نميگنجد و تا ۲۴ ساعت آينده - در صورتي كه بلاگ گپهاي كوچه و بازار از ميان برداشته نشود - من وبلاگ غزل امروز را براي هميشه تعطيل خواهم نمود.

Sosan

حی حی حی فضای وطنه کی کچری قروت کد؟ شما و رفقای بی شرم شما مثل پدرام، حساس و سينا و غيره... کارای نا جايزه کد پدرام و دگه پرچميا تنظيم نکو که برت نقص داره.شايد خوانندای بيچاره ای مردماره نشناسه مگر يکيشه بطور نمونه مارفی کنم.آغای حساس قومندان گارد بود و کارملی درجه يک.از جمله خيانت او که وقت فرار تمام وسايل و مهمات و دارايی ارگه به دوستم تاويل کد.

سير

بد کدی سوسن لوده بی عقل. شما غير از گپ زدن پشت کس ديگر کار ندارين يانی ايقه بيکار مردم هستين لولو تو خودت چکاره هستی مگر يکان بی عقلی ده خورديت نکردی هه هه هه هه هه شرم نداری که يک شاعر را مسخره می کنی اگر کدام گفتنی به پدرام داری به او بگو يا به حساس به هر صورت بسيار بی عقل آدم بودی