نوازش

لبت ساز هوس را می نوازد

گلويت هر نفس را می نوازد

چه درياييست لطف چشم مستت

که حتی خار و خس را می نوازد

...

به ساز ديده ات غم می شود آب

دلم هر لحظه هر دم می شود آب

چه برقی می زنی در آسمانم

که ابر چشم من هم می شود آب

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
پرویزآرزو

سلام دوست عزیزم. خوشحالم شعرکدهء سبزت را باز کردی تا ما جماعت مشتاق را سعادتی نصیب شود. مجموعهء شعرت را مدتی پیش و بعد از مدت ها تاخیر دریافت کردم و از برگ برگ زلالش روحم سرشارشد. راستی این چند روز سرگردان بودم. از اینکه نتوانستم جواب آن عزیز را زودتر بنویسم معذرت می خواهم. یار زنده ، صحبت باقی...

ند ا

برای اولین بار محاکمه یکتعداد جانیان جنگی و ناقضین حقوق بشر در افغانستان قریب الوقع است. بیشتر در باره ‌افغانستان‌ واچ www.Afghanistanwatch.4t.com لطف نموده سری هم به ما بزنيد. اگر مايل بوديد لينک دهید و به دوستانتان سفارش کنيد.

h. rahoon

آرزوی عزيز! سپاس که سری به ما زدی. بسيار آرزو داشتم که با آرزو رابطهء ما تامين گردد.