قبله گاه


قبله گاه
شب با فکر پنج هزار شهید سر به بستر گذاشتم و صبح، با خواب آن عزیز رفته برخواستم؛ دیدم چشمانم تر بود. گفتم:"زندگی در زمین نمی گنجد" و به این سوگنامه ختم شد:

مرثیه ای برای شقایق
زنده گی در صدا نمی گنجد تو که پروانه ی خدا گشتی
خانه ها بی ستاره شد تا تو کوکبِ خانه ی خدا گشتی
شانه ات بوی روشنی می داد وقتی روی جهان سیه می گشت
سرِ بی شانه مانده تا سرِ خود بر سرِ شانه ی خدا گشتی
تو بلی، بوی لاله می دادی نی، شمیمِ ترا شقایق داشت
دست هایی به مزرعه کِـشتت گلِ یکدانه ی خدا گشتی
رشکِ الماس می شدی دایم سختیِ همتت که می رخشید
می چرد ملکِ مار ها در من گنجِ ویرانه ی خدا گشتی
هر قدر چای عمر تلخی داشت قندِ لبخند می شکستاندی
دیوِ تاریکی از تو می لرزید شمعِ شاهانه ی خدا گشتی
لبِ چشمانِ تو حلاوت داشت عسلِ اشک های پنهانی
می چکیدی تمامِ شب در خود تا که پیمانه ی خدا گشتی
شاپرک می خزد نمی رقصد وقتی بالِ شکسته اش افتاد
حسرتی بینِ عقده جان می کند که تو جانانه ی خدا گشتی
قبله گاهِ نیایشِ باران؛ من دگر تشنه تشنه می ریزم
چترِ آسایشِ مرا بردی سقفِ میخانه ی خدا گشتی
2 اکتوبر 2013
*

/ 6 نظر / 101 بازدید
فاطمه

[دست][دست][دست] زیبا بود احسن

فاطمه

[دست][دست][دست] زیبا بود احسن

شعرناب

شعرناب مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و شاعران جوان ادبیات، بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی ،پارسی،زبان، مقدم شما شاعر وهنرمند گرانقدر را گلباران می نماید. http://www.sherenab.com

محمدصادق ترابی زاده(سکوت)

سلام و دورود با احترام فراوان از طرف شاعری جوان ، دعوتید به غزل خوانی اگر لطف کردید ( کابوس ) بی اندازه منتظر انتقادات و نظرات ارزشمند شماست. پیشاپیش برای توجهتان سپاس . به امید دیدارتان در کلبه مجازی این حقیر در پناه کردگار

شاعر

یونان عجیب شاعر قهاریست! مضمون ناب را از شاعران ترک برداشت می کند آنگاه با سرنگ آن را به اسم خود بر جان شعر فارسی تزریق می کند یونان عجیب شاعر قهاریست! او با نبوغ خود هم با دروغ خود اشعار دیگران را بر مردمان فارس قالب نموده است چندین کتاب را که شعر های آن از خود نبوده است هئی چاپ می کند یونان عجیب شاعر قهاریست! او شعر ترک را با اسم شعر خود تبدیل می کند با اسم شعر خود تحمیل می کند یونان عجیب شاعر قهاریست!