آزادی (۱)

ای رفته و بسته خينهء آزادی

خيزد چی کسی به کينهء آزادی؟

از سرخی خون مرد مرهم بايد

بر چارهء چاک سينهء آزادی

 

آزادی (۲)

تا جان نکنی به سنگر آزادی

کی سبز شود بوم و بر آزادی

مگذار برادرا ! که داغی لغزد

بر دامن پاک خواهر آزادی

 

آزادی (۳)

ای مانده در اشک و ماتم آزادی

پيش آی به پای پرچم آزادی

يک عمر اسارت چکنم، می خواهم

يک لحظه حيات و يک دم آزادی

 

آزادی (۴)

ای خستهء اکناف شب آزادی

خورشيد شو اندر طلب آزادی

کافر به شريعت جوانمردان است

واماندهء راه و مذهب آزادی

 

 

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
AMir

برای حذف کردن تبليغات وبلاگتان به آدرس وبلاگ من مراجعه کنيد!

s.z

دوست عزيزم آقای راعون! از اشعار خوب تان استفاده برديم. خدا طبع تان را شکوفا داشته باشد. سلامت باشيد. ص . ظفری

حمیدهنرجو

ايميل هم برايتان زده ام ُ به هر حال يا هال(!) رباعی هايتان بيشتر به من چسبيد ُ به علاوه دوبيتی هايتان